Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
153
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Den fristående blixten AF360FGZ har ett antal olika blixtfunktioner, t.ex. P-TTL autoblixt, 
synkronisering till kort slutartid och trådlös utlösning. Utförlig information finns i tabellen nedan.
(Ja: Tillgänglig #: Begränsad Nej: Inte tillgänglig)
*1 Vid användning av DA-, D FA-, FA J-, FA-, F- eller A-objektiv. 
*2 Slutartid på 1/90 sek. eller längre.
*3 Kan kombineras med blixt AF360FGZ för synkronisering till andraridån.
*4 När den kombineras med AF360FGZ kan 1/3 av ljusmängden ges av den inbyggda 
blixten och 2/3 av ljusmängden av den fristående blixten.
*5 Två eller fler AF360FGZ krävs.
Fristående blixt (extra tillbehör)
 Blixt
Kamerafunktion
Inbyggd
 blixt
AF360FGZ
Röda ögon-reduceringsblixt
Ja
Ja
Automatisk blixtavfyrning
Ja
Ja
Efter uppladdning väljer kameran automatiskt 
blixtsynkroniseringstid.
Ja
Ja
Bländaren ställs automatiskt in på funktionerna e 
(program) och b (bländarautomatik).
Ja
Ja
Automatisk kontroll i sökaren
Nej
Nej
P-TTL autoblixt (lämplig känslighet: 200 till 3200)
   Ja
*1
   Ja
*1
Blixtsynkronisering till lång slutartid
Ja
Ja
Blixtexponeringskompensation 
Ja
Ja
Hjälpbelysning för autofokus
Ja
Ja
Blixtsynkronisering till andraridån
*2
  #
*3
Ja
Kontraststyrd synkronisering
*2
 
  #
*4
Ja
Slavblixt
Nej
Ja
Flera blixtar
Nej
Nej
Synkronisering till korta slutartider
Nej
Ja
Trådlös blixt
*5
Nej
Ja