Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
154
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
AF360FGZ omvandlar automatiskt bildvinkelskillnaden mellan 35 mm och L-
formatet beroende på brännvidden på det objektiv som används. (När du använder DA-, 
D FA-, FA J-, FA- och F-objektiv.)
Omvandlingsindikatorn visas och bildformatsindikatorn försvinner när 
exponeringsmätningstimern på L är på. (Den återgår till 35 mm-format när timern 
stängs av.)
* Vid användning av adapter
Använd denna blixtfunktion med AF360FGZ-blixten. När funktionen är inställd på “P-TTL 
auto”, avfyras förblixten precis före fotografering med 16-segmentsmätning och medger 
exaktare styrning. P-TTL auto finns för trådlös blixtfunktion när du använder två eller fler 
AF360FGZ.
1 Ta av locket från tillbehörsskon och montera på AF360FGZ.
2 Slå på AF360FGZ.
3 Ställ in F360FGZ på P-TTL auto.
4 Se till att blixten är helt laddad och ta sedan bilden.
Indikeringar på datapanelen för AF360FGZ
Objektivets brännvidd
85mm
77mm
50mm
35mm
28mm
24mm
20mm
18mm
AF360FGZ 
datapanel
Exponeringsm
ätningstimer
Av
85mm
70mm
50mm
35mm
28mm
24mm*
Exponeringsm
ätningstimer
58mm
48mm
34mm
24mm
19mm
16mm*
Funktionen P-TTL auto
• P-TTL auto fungerar endast med AF360FGZ-blixten.
• När den inbyggda blixten är klar (fulladdad), tänds b i sökaren.
• Utförlig information, t.ex. om användning och effektiv räckvidd, finns i bruksanvisningen 
för den fristående blixten.
• Blixten avfyras inte om motivet är tillräckligt ljust och blixtfunktionen är B eller C. 
Den kan därför vara olämplig för fotografering med dagsljussynkronisering.
• Tryck aldrig på blixtuppfällningsknappen när en fristående blixt kopplats till kameran. 
Den inbyggda blixten träffar den fristående blixten. Se inkopplingsanvisningarna på 
sidan s.157 om båda ska användas.