Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
155
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Med AF360FGZ kan man avfyra blixten och ta bilder med kortare slutartid än 1/180 sekund. 
Synkronisering till kort slutartid kan användas med blixten kopplad till kameran eller trådlöst 
ansluten.
Montering och användning av AF360FGZ
1 Ta bort locket från tillbehörsskon och montera AF360FGZ.
2 Vrid funktionsratten och ställ in exponeringsfunktionen på a.
3 Slå på AF360FGZ.
4 Ställ in AF360FGZ:s synkroniseringsfunktion på HSb (synkronisering till kort slutartid.).
5 Se till att AF360FGZ är helt laddad och ta sedan bilden.
Fotografera med blixt utan att ansluta kameran och blixten med en sladd genom att använda 
två AF360FGZ-enheter. Synkronisering till kort slutartid finns även i trådlöst läge.
Synkronisering till kort slutartid
• När den inbyggda blixten är klar (fulladdad), tänds b i sökaren.
• Synkronisering till kort slutartid kan bara göras om slutartiden är kortare än 1/180 sek.
• Synkronisering till kort slutartid kan inte användas när exponeringsfunktionen p 
(B-läge) är vald.
Trådlös funktion
Ställ in de två AF360FG-enheterna på samma kanal. Se bruksanvisningen för 
AF360FGZ.