Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
156
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
 
Trådlös funktion
1 Placera AF360FGZ på önskad plats.
2 Ställ AF360FGZ:s strömbrytare på [TRÅDLÖS].
3 Ställ in AF360FGZ som trådlöst ansluten S (slav).
4 Vrid kamerans funktionsväljare och ställ exponeringsfunktionen på e, b, c eller a.
5 Ställ AF360FGZ:s strömbrytare på kameran på [TRÅDLÖS].
6 Ställ AF360FGZ trådlösa funktion på kameran på a (huvudblixt) eller A (styrning).
• Trådlös funktion finns inte för den inbyggda blixten.
• Ställ in AF360FGZ som trådlöst ansluten SLAV1.
Trådlös blixtstyrning (blixtfunktion P-TTL)
När AF360FGZ används trådlöst, utväxlas nedanstående information mellan de två 
AF360FGZ-blixtarna innan blixten avfyras.
Tryck ned avtryckaren helt.
1 Den inbyggda blixten avfyrar en förblixt (kamerans blixtfunktion sänds).
2 Den fristående blixten avfyrar en förblixt. (Motivets ljusförhållanden kontrolleras.)
3 Den inbyggda blixten avfyrar en förblixt. (Uppgifter om erfordrad blixtmängd 
sänds till den fristående blixten.)
* Den inbyggda blixten avfyrar ännu en förblixt för att överföra blixttiden i HSb 
(blixtsynk till kort slutartid).
4 Den fristående blixten avfyrar huvudblixten.
Ställ in AF360FGZ som trådlöst ansluten SLAV1.