Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
157
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Precis som med den inbyggda blixten kan man använda röda ögon-reducering med en 
fristående blixt. Vissa blixtar har eventuellt inte funktionen och det kan finns begränsningar 
för hur den kan användas. Se tabellen på s.153.
När man använder den inbyggda blixten tillsammans med AF360FGZ inställd på 
synkronisering till andraridån, använder den inbyggda blixten också denna funktion. 
Kontrollera att båda blixtarna är helt uppladdade innan bilden tas.
Se bilden nedan och montera tillbehörsadaptern F
G
 (extra tillbehör) på kamerans tillbehörssko 
och en fristående tillbehörsadapter (extra tillbehör) under den fristående blixten och koppla ihop 
dem med förlängningssladd F5P (extra tillbehör). Den fristående tillbehörsadaptern F är försedd 
med stativskruv som kan fästas på stativet.
Endast P-TTL autoblixt kan användas i kombination med den inbyggda blixten.
Kombinationer med den inbyggda blixten
Röda ögon-reducering
• Röda ögon-reducering fungerar även när endast en fristående blixt används. (s.52)
• Om röda ögon-reducering används och AF360FGZ är inställd som slavblixt eller med 
trådlös funktion, kommer förblixten för röda ögon-reducering att utlösa slavblixten. 
Använd inte röda ögon-reducering tillsammans med slavblixt.
Blixtsynkronisering till andraridån
Inbyggd blixt tillsammans med en fristående