Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
158
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Du kan kombinera två eller flera fristående AF360FGZ-blixtar eller två eller flera AF360FGZ 
i kombination med den inbyggda blixten. Koppla dem enligt figuren nedan. Fäst en fristående 
tillbehörsadapter F (extra tillbehör) på den fristående blixten och tillbehörsadapter F (extra 
tillbehör) och anslut förlängningssladd F5P (extra tillbehör) till den fristående tillbehörs-
adaptern F på den andra fristående blixten.
Kombination av två eller flera fristående blixtar
Avfyrning av flera blixtar
• Kombinera inte med tillbehör med annat antal kontakter, som t.ex. blixthandgrepp. 
Felfunktion kan inträffa.
• Kombinationer med blixtar från andra tillverkare kan leda till att utrustningen går sönder. 
Vi rekommenderar AF360FGZ-blixtar.
När du använder flera AF360FGZ-enheter eller en AF360FGZ med den inbyggda blixten, 
används P-TTL för blixtstyrning.