Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
159
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Vid användning av två eller fler AF360FGZ eller AF360FGZ i kombination med den inbyggda 
blixten kan man fotografera med två blixtar (kontrastkontroll). Kontrastkontroll är baserad på 
skillnaden mellan de ljusmängder de två blixtarna avfyrar.
1 Koppla indirekt den fristående blixten till kameran. (s.157)
2 Ställ in synkfunktionen för AF360FGZ på kontrastkontroll.
3 Vrid funktionsväljaren och ställ exponeringsfunktionen på e, b, c eller a.
4 Kontrollera att både den fristående blixten och den inbyggda är fulladdade och ta sedan 
bilden.
Kontrastkontrollsynkronisering
• Använd inte ett tillbehör med annat antal kontakter, som t.ex. blixthandgrepp, då 
felfunktion kan inträffa.
• Kombinationer med blixtar från andra tillverkare kan leda till att utrustningen går sönder. 
Vi rekommenderar användning av PENTAX automatiska blixtar.
• För fotografering med kontrastkontrollsynkronisering där man använder två fristående 
blixtar är den blixt som ställts in som kontrastkontrollblixt blixt 2 och den andra 
fristående blixten blixt 1. Vid användning av en fristående blixt tillsammans med den 
inbyggda blixten, är den inbyggda blixten blixt 1 och den fristående blixten blixt 2.
• Vid användning av två AF360FGZ-enheter eller en AF360FGZ med den inbyggda 
blixten, används P-TTL för blixtstyrning. 
• Vid kontrastkontroll är den kortaste blixtsynkroniseringen 1/90 sekund.