Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
161
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Markera i [Ljust område] i menyn [Q Uppspelning]. (s.98)
Man kan spela upp alla bilder på SD-minneskortet efter varandra. (s.68)
Ställ in visningsintervallen på [3 sek], [5 sek], [10 sek] eller [30 sek]. Standardinställningen är 
[3 sek].
Markera i [Slideshow (Bildspel)] i menyn [Q Uppspelning] (s.98).
Inställning av visningsintervall för bildspel
Efter inställning, tryck på 4-knappen för att starta bildspelet.
Av
Direktgranskning
Direktgr.+Uppspeln.
OK
OK
Återta
Varn. Öv/Und Exp
Uppspelnings Val
3 sek
5 sek
10 sek
30 sek
Uppspelning
Varn. Öv/Und Exp
Digitalfilter
Bildspel
Återta
OK
OK