Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
162
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Kamerainställningar
Se till att formatera ett nytt SD-minneskort med kameran innan kortet används.
Formatering raderar alla data på SD-minneskortet.
1
Markera [Format] på menyn [Inställning] (s.99).
2
Tryck på fyrvägsknappen (5) så att Format-skärmen visas.
3
Markera [Format] med 
fyrvägsknappen (
2).
4
Tryck på 4-knappen.
Formateringen börjar. När formateringen avslutats är kameran klar för fotografering.
Formatering av SD-minneskort
• Öppna inte kortlocket medan SD-minneskortet formateras. Kortet kan skadas och bli 
oanvändbart.
• Formatering raderar låsta data. Var försiktig.
Format
Annullera
Format
All data raderad
OK
OK