Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
163
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Kamerans ljudsignal kan slås på eller av. Standardinställningen är [På].
Markera i [Ljudsignal] i menyn [H Inställning]. (s.99)
Man kan ändra startinställningarna för datum och klockslag. Man kan också ställa in 
visningssättet. Välj [mm/dd/åå], [dd/mm/åå] eller [åå/mm/dd]. Välj [12 tim] eller [24 tim] för 
visning av tiden.
1
Inställning av datum och klockslag (s.35)
På- och avslagning av ljudsignal
Ändring av datum, klockslag och visningssätt
Utgå
Format
Inställning
Ljudsignal
Datumjustering
Världstid
Info skärm
Svenska
OK
dd/mm/åå 24h
2005
/
01
01 /
00 : 00
Datumformat
Datumjustering
Datum
Tid
OK
Återta