Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
164
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Datum och klockslag som angivits i [Startinställningar] (s.33) används som datum och 
klockslag på din hemort.
Ställer man in [Tidzon], kan man på LCD-skärmen visa lokalt datum och klockslag på 
långresor.
1
Markera [Världstid] i menyn [Inställning]. (s.99)
2
Tryck på fyrvägsknappen (5).
Bilden Världstid visas.
3
Välj O (På) eller P ( Av) med 
fyrvägsknappen (
45).
4
Tryck på fyrvägsknappen (3).
Markeringsramen flyttas till X. Staden med X blinkar.
5
Tryck på fyrvägsknappen (5)
Bilden där du kan förstora området med resmålet visas.
Ändra den region som ska förstoras med fyrvägsknappen (45).
6
Tryck på fyrvägsknappen (3).
Ramen flyttar till stad.
Inställning av tidzon
O
Tiden i den stad som är inställd i X (destination) används
P
Tiden i den stad som är inställd i W (hemort) används
Världstid
Stockholm
Stockholm
00:25