Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
165
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
7
Välj destinationsstad med 
fyrvägsknappen (
45).
Aktuellt klockslag, plats och tidsskillnaden till 
vald stad visas.
8
Markera [Sommartid] med 
fyrvägsknappen (
3).
9
Välj O (På) eller P (Av) med fyrvägsknappen (45).
Välj O (på) om destinationsstaden har sommartid (DST).
10
Tryck på 4-knappen.
Tidzon-inställningen sparas.
Tryck på 4-knappen om du vill fortsätta 
ställa in tidzon och komma tillbaka till 
tidzonbilden.
11
Tryck på 3-knappen två 
gånger.
Kameran är klar för fotografering.
• Se “Tidzonstäder” (s.166) för städer som kan specificeras som destination.
• Markera W i steg 4 och ange stad och DST-inställning.
• X visas på hjälpbildsskärmen om tidzon är vald (O). (s.16)
23:25
-1:00
OK
OK
Destination
London
Sommartid
Återta
Världstid
London
Stockholm
23:25