Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
167
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Man kan ändra språk för menyer, felmeddelanden m.m.
Markera i [Language/
] i menyn [H Inställning]. (s.99)
Du kan välja mellan elva språk: engelska, franska, tyska, spanska, italienska, svenska, 
holländska, ryska, koreanska, kinesiska (traditionell / förenklad) och japanska.
1
Inställning av språk (s.33)
Markeras för att visa hjälpbilder på LCD-skärmen när strömbrytaren är på eller 
exponeringsfunktionen ändras. (s.16)
Markera i [Info skärm] i menyn [H Inställning]. (s.99)
Inställning av språk
Turning the Guide Display On and Off
O
Hjälpbilden på (Info skärmy På)
P
Hjälpbilden av (Info skärmy Av)
English
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Svenska
OK
OK
Français
Utgå
Format
Inställning
Ljudsignal
Datumjustering
Världstid
Info skärm
Svenska