Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
168
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
LCD-skärmens ljudstyrka kan justeras. Justera inställningen när det är svårt att läsa 
på skärmen.
Markera i [Skärmljusstyrka] i menyn [H Inställning]. (s.99)
Vid anslutning av kameran till AV-utrustning, som t.ex. en TV, skall lämpligt videoformat 
(NTSC eller PAL) ställas in för uppspelning av bilder.
Markera i [Videoutgång] i menyn [H Inställning]. (s.99)
1
Anslutning av kameran till videoapparat (s.70)
Inställning av LCD-skärmens ljusstyrka
Val av videoformat
Videoformatet varierar efter region. Det videoformat som används i Nordamerika är 
NTSC.
Överföringssätt
1 min
OK
OK
SerialNo
Skärmljusstyrka
0
Inställning
Videoutgång
Auto Avstängning
Fil Numrering
Sensorrengöring
NTSC
PAL
0
1 min
OK
OK
SerialNo
Skärmljusstyrka
Inställning
Videoutgång
Överföringssätt
Auto Avstängning
Fil Numrering
Sensorrengöring
Återta