Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
169
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Man kan ställa in kameran att automatisk stängas av om den inte används under en viss tid. 
Välj mellan [1 min], [3 min], [5 min], [10 min], [30 min] och [Av]. Standardinställningen 
är [1 min].
Markera i [Auto Avstängning] i menyn [H Inställning]. (s.99)
Man kan ställa in den filnumrering som ska användas för bilder vid insättning av ett nytt 
SD-minneskort. Standardinställningen är [Serienr].
Markera i [Fil Numrering] i menyn [H Inställning]. (s.99)
Inställning av automatisk avstängning
Automatisk avstängning fungerar inte under bildspelsuppspelning, USB-koppling, 
fjärrkontrollstagning eller vid visning av meny eller Fn-meny.
Nollställning av filnummer
SerialNo
Filnumret för senast tagna bild sparas i minnet och filnumret fortsätter löpande när ett 
nytt SD-minneskort sätts in.
Återställning
Varje gång ett nytt SD-minneskort sätts in, nollställs filnumreringen. När ett 
SD-minneskort med inspelade bilder sätts in, fortsätter numreringen från sist lagrade 
filnummer.
1 min
3 min
5 min
10 min
30 min
Av
OK
OK
Skärmljusstyrka
Inställning
Videoutgång
Överföringssätt
Auto Avstängning
Fil Numrering
Sensorrengöring
Återta
PAL
PC
0
1 min
OK
OK
Reset
SerialNo
Skärmljusstyrka
Inställning
Videoutgång
Överföringssätt
Auto Avstängning
Fil Numrering
Sensorrengöring
Återta