Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
170
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Välj mellan [1 sek], [3 sek], [5 sek] och [Av]. Standardinställningen är [1 sek].
Markera i [Direktgranskning] i menyn [A Inspelning]. (s.98)
Ställ in för att visa histogram under direktgranskning.
Markera [2 (uppspel med hstgram)] i [Snabbvisn. på skärm] i menyn [A Anpassning]. (s.100) 
Standardinställningen är visning utan histogram.
Inställning av direktgranskning
Inställning av visningstid
Visning av histogram under direktgranskning
3 sek
5 sek
Av
AF.S
0.0
OK
OK
Direktgranskning
1 sek
Inspelning
Auto Alt.Exp
AE Mätning
Fokusområde
AF läge
Blixt Exp. Komp.
Återta
Snabbvisn. på skärm
Bildvisning sker med
Histogram synligt
Normal Visning
Visning m. Histogram