Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
171
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Återställning
Inställningarna i [A Inspelning], [Q Uppspelning] och [H Inställning] återställs till 
standardinställningarna.
Datum, språk/
, videoformat och tidzon återställs emellertid inte.
1
Markera [Annullera] på menyn [Inställning].
2
Tryck på fyrvägsknappen (5) för att visa skärmen 
[Återställning].
3
Välj [Återställning] med 
fyrvägsknappen (
2).
4
Tryck på 4-knappen.
Kameran är redo för inspelning och uppspelning av bilder.
Återställning av inspelning/uppspelning/inställning
Återställning
Annullera
Återställning
Åter till ursprungs-
inställning
OK
OK