Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
6
Tillägg
Standardinställningar .................................................................... 174
Kamerafunktioner med olika objektivkombinationer ................. 178
Anmärkningar om [Användning av bländarring]  ........................ 180
Rengöring av CCD  ......................................................................... 181
Tillbehör .......................................................................................... 183
Felmeddelanden ............................................................................. 186
Felsökning ...................................................................................... 188
Viktiga data ..................................................................................... 190
Ordlista ........................................................................................... 193
Index ................................................................................................ 198
GARANTI ......................................................................................... 202