Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
174
6
T
ill
äg
g
Standardinställningar
I tabellen nedan finns standardinställningarna från fabrik.
Tabellbeteckningarna är som följer.
Senaste värde i minnet
Ja
: Aktuell inställning (senaste i minnet) sparas när kameran stängs av.
No
: Inställningen återgår till standardvärde när kameran stängs av.
Värde vid återställning
Ja
: Inställningen återställs till standardvärde med återställningsfunktionen (s.171).
Nej
: Inställningen sparas även efter återställning.
Menyn [A Inspelning]
Menyn [Q Uppspelning]
* Endast inställningarna av förvrängningen och mjukheten för förvrängnings- och soft-filtren 
sparas.
Alternativ
Standardinställning
Senaste 
värde i 
minnet
Värde vid 
återställning
Sida
Bildton
F (ljust)
Ja
Ja
s.108
Antal pixlar
P (3008×2000)
Ja
Ja
s.109
Kvalitetsnivå
C
 (Bäst)
Ja
Ja
s.110
Färgmättnad
(0)
Ja
Ja
s.111
Skärpa
(0)
Ja
Ja
s.111
Kontrast
(0)
Ja
Ja
s.111
Direktgranskning
1 sek
Ja
Ja
s.170
Automatisk alternativexponering
±0.5/0-+
Ja
Ja
s.145
Ljusmätning
L
 (Flersegment)
Ja
Ja
s.130
Fokusområde
N
 (vidvinkel)
Ja
Ja
s.121
Fokusfunktion
l
 
(enkel)
Ja
Ja
s.122
Blixtexponeringskompensation
0.0
Ja
Ja
s.146
Alternativ
Standardinställning
Senaste 
värde i 
minnet
Värde vid 
återställning
Sida
Uppspelnings Val
Endast bild
Ja
Ja
s.160
Ljust område
Av
Ja
Ja
s.160
Digitalfilter
Sv/v
Ja*
Ja
s.71
Bildspel
3 sek
Ja
Ja
s.68