Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
175
6
T
ill
äg
g
Menyn [Inställning]
Alternativ
Standardinställning
Senaste 
värde i 
minnet
Värde vid 
återställning
Sida
Formatera
s.162
Ljudsignal
O
 (på)
Ja
Ja
s.163
Datuminställning
Enligt 
standardinställningen
Ja
Nej
s.163
Världstid
Tidzoninställning
P
 (av)
Ja
Ja
s.164
Hemstad (stad)
Enligt 
standardinställningen
Ja
Nej
Hemstad (sommartid)
Enligt 
standardinställningen
Ja
Nej
Destination (stad)
Samma som hemstad
Ja
Nej
Destination 
(sommartid)
Samma som hemstad
Ja
Nej
Språk/
Enligt 
standardinställningen
Ja
Nej
s.167
Info skärm
O
 (på)
Ja
Ja
s.167
Ljusstyrka
0
Ja
Ja
s.168
Videoutgång
Enligt 
standardinställningen
Ja
Nej
s.168
Överföringssätt
Dator
Ja
Ja
s.84
Auto avstängning
1 min
Ja
Ja
s.169
Filnr.
SerialNo
Ja
Ja
s.169
Sensorrengöring
s.181
Återställning
s.171