Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
176
6
T
ill
äg
g
Menyn [A Anpassning]
* Återställ inställningarna i menyn [A Anpassning].
Alternativ
Standardinställning
Senaste 
värde i 
minnet
Värde vid 
återställning
Sida
Inställningar
P
 (av)
Ja
Ja
s.100
Brusreducering
Ja
Ja
s.140
Exponeringsintervall
1/2EV steg
Ja
Ja
s.142
Autojustering av ISO
ISO 200-400
Ja
Ja
s.115
Varna f högt ISO tal
Av
Ja
Ja
s.116
Koppla AE - AF-punkt
Av
Ja
Ja
s.131
Timer för Exponering
10 sek
Ja
Ja
s.132
AE-L låst med AF
Av
Ja
Ja
s.124
Inspelbar Bild Nr.
Återstående 
bildlagringskapacitet
Ja
Ja
s.100
OK knapp under exp.
Av
Ja
Ja
s.120,
s.121
AE-L aktiv. i M.exp.
Program
Ja
Ja
s.140
AF med fjärrstyrning
Av
Ja
Ja
s.100
Fok.ind.akt. m S-obj
Inte tillgängligt
Ja
Ja
s.100
Användning av bländarring
Inte tillåtet
Ja
Ja
s.180
Avtr. under laddning
Av
Ja
Ja
s.147
Snabbvisn. på skärm
Normal uppspelning
Ja
Ja
s.170
Bildvisn. med först.
1,2 ggr
Ja
Ja
s.101
Manuell Vitb. Inst.
Hela skärmen
Ja
Ja
s.113
Färgrymd
sRGB
Ja
Ja
s.117
Återställ Spec.funk.
s.172