Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
177
6
T
ill
äg
g
Fn-meny
*1 Endast inställningarna för flerbildstagning sparas.
*2 Endast inställningarna av förvrängningen och mjukheten för förvrängnings- och soft-filtren 
sparas.
Alternativ
Standardinställning
Senaste 
värde i 
minnet
Värde vid 
återställning
Sida
Frammatningsfunktion
9
 (Enbildstagning)
Nej 
*1
Ja
s.53,
s.55,
s.59,
s.143
Blixtfunktion
B (Auto) 
Ja
Ja
s.49
Vitbalans
F
 (Auto) 
Ja
Ja
s.112
ISO-känslighet
AUTO
Ja
Ja
s.115
DPOF Settings
Ja
Nej
s.79
Digitalfilter
Sv/v
Ja 
*2
Ja
s.71
Bildspel
3 sek
Ja
Ja
s.68