Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
16
1
In
na
ka
me
ra
n
 ta
s i 
bruk
Beroende på kamerastatus visas nedanstående 
ikoner på LCD-skärmen.
Hjälpbilder visas i tre sekunder på LCD-skärmen när du slår på kameran eller vrider på 
funktionsratten.
Ikoner på LCD-skärmen
När strömmen är påslagen eller funktionsväljaren används
Markera [Av] för [Guide display] i [H Inställning] för att inte visa ikoner. (s.99)
1
Blixtfunktion
(aktiv funktion visas) (s.49)
2
Frammatningsfunktion (s.102)
3
AE-mätning (s.130)
4
Fokusområde (s.121)
5
Vitbalans  (s.112)
6
Känslighet  (s.115)
7
Fotograferingsfunktion 
(funktionsrattens läge) (s.104)
8
Tidzonsvarning  (s.164)
9
Datum och klockslag (s.163)
* Ikonerna 3,4,5 och 6 visas endast när en annan 
inställning än standardinställningen valts. 
8 visas endast när tidzon är på.
LCD-skärm
12
12 : 30
30
12 : 30
1600
1600
1600
Automatiskt
Automatiskt
Bildprogram
Bildprogram
Automatiskt
Bildprogram
2005
2005
/
/ 06
06
25
25
2005
/
/ 06
25
1
7
9
2
3 4
5
6
8