Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
178
6
T
ill
äg
g
Kamerafunktioner med olika 
objektivkombinationer
Objektiv som kan användas med denna kamera.
Endast DA- och FA J-objektiv samt D FA/FA/F/A-objektiv med s-läge på bländarringen kan 
användas med denna kamera. Se “Anmärkningar om [Användning av bländarring]” (s.180) 
för andra objektiv och D FA/FA/F/A-objektiv med bländarring inställd på annat läge än s.
Ja
:  Funktioner är tillgängliga när bländarringen ställs på annat läge än s.
Nej
:  Funktioner är inte tillgängliga.
*1 Objektiv med ljusstyrka f/2,8 eller större. Kan endast användas i s-läge.
*2 Objektiv med ljusstyrka f/5,6 eller större.
*3 Vid användning av F/FA soft 85 mm f/2,8-objektiv eller FA soft 28 mm f/2,8-objektiv ska 
[Användning av bländarring] ställas in på [2 (Tillåtet)] i menyn [A Anpassning] (s.100). 
Bilder kan tas med inställd bländare men endast inom manuellt bländarområde.
*4 Vid användning av den inbyggda blixten och AF360FGZ.
*5 Fokusområde spot är valt.
Objektiv [fattningstyp]
Funktion
DA/D FA/
FA J/FA-objektiv
[KAF, KAF2]
*3
F-objektiv
[KAF]
*3
A-objektiv
[KA]
Autofokus (endast objektiv)
Ja
Ja
(med AF-adapter 1,7X)
*1
Ja
*5
Manuell skärpeinställning 
(med fokusindikatorn)
*2
Ja
Ja
Ja
(med mattskivan)
Ja
Ja
Ja
Växla fokusområde (brett/spot)
Ja
Ja
Nej
*5
Motorzoom
Nej
Tidsautomatik
Ja
Ja
Ja
Bländarautomatik
Ja
Ja
Ja
Manuell exponering
Ja
Ja
Ja
P-TTL autoblixt 
*4
Ja
Ja
Ja
Flersegmentsmätning (16 segment)
Ja
Ja
Ja