Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
179
6
T
ill
äg
g
Objektiv- och fattningsbeteckningar
FA-objektiv med fast brännvidd (icke-zoomobjektiv) och DA-, D FA-, FA-, FA J- och F-
objektiv har KAF-fattning. Bland FA-zoomobjektiven har objektiv med motorzoom 
KAF2-fattning. Objektiv utan motorzoom har KAF-fattning. Detaljerad information finns i 
objektivets bruksanvisning. Denna kamera har inte motorzoomsfunktion.
Objektiv och tillbehör som inte kan användas med denna kamera
När bländarringen ställs på annat länge än s (auto) eller ett objektiv utan s-läge (auto) eller 
tillbehör som t.ex. automellanring eller autobälg används, fungerar kameran inte om 
[Using aperture ring] inte är inställd på [2 (Tillåtet)] i menyn [A Anpassning] (s.100). 
Se Anmärkningar om [Användning av bländarring] (s.180) för begränsningar när 
[Using aperture ring] är inställd på [2 (Tillåtet)] i menyn [A Anpassning].
Alla exponeringsfunktioner är tillgängliga vid användning av DA/FA J-objektiv eller objektiv 
med s-läget (auto) inställt.
Objektiv och inbyggd blixt
Den inbyggda blixten kan inte regleras och avfyras helt när pre A- eller soft-objektiv används.
Notera att den inbyggda blixten inte kan användas som autoblixt.