Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
180
6
T
ill
äg
g
Anmärkningar om 
[Användning av bländarring]
Bländarringsanvändning
När [Using aperture ring] är inställd på [2 (Tillåtet)] i menyn [A Anpassning] (s.100), kan 
slutaren utlösas även om bländarringen på D FA-, FA-, F- eller A-objektivet inte står på 
s
-läget eller ett objektiv utan s-läge används. Funktionerna är emellertid begränsade så 
som visas i tabellen nedan.
Kameran arbetar i funktionen c (tidsautomatik) även om funktionsratten är ställd på 
e
 eller b när bländaren är inställd på annat värde än s.
Objektiv
Exponeringsfunktion
Begränsning
D FA, FA, F, A, M 
(endast objektiv eller med 
automatiska bländartillbehör 
som t.ex. automellanring K)
c
-funktion 
(tidsautomatik)
Bländaren förblir öppen oavsett bländarringens 
position. Slutartiden ändras i förhållande till den 
öppna bländaren, men exponeringsfel kan inträffa. 
I sökaren visas [F--] för bländarindikatorn.
D FA, FA, F, A, M, S (med 
manuella bländartillbehör 
som t.ex. mellanring K)
c
-funktion 
(tidsautomatik)
Bilder kan tas med det specificerade 
bländarvärdet men exponeringsfel kan inträffa. 
I sökaren visas [F--] för bländarindikatorn.
Manuellt bländarobjektiv, 
som t.ex. reflexobjektiv 
(endast objektiv)
c
-funktion 
(tidsautomatik)
FA, F Soft 85 mm FA Soft 28 
mm (endast objektiv)
c
-funktion 
(tidsautomatik)
Bilder kan tas med det specificerade 
bländarvärdet i det manuella bländarområdet. 
I sökaren visas [F--] för bländarindikatorn. När 
skärpdjupet kontrolleras (förhandsgranskning), 
slås AE-mätning på. Exponeringskontroll är 
möjlig.
Alla objektiv
a
-funktion (manuell)
Bilder kan tas med inställt bländarvärde och 
slutartid. I sökaren visas [F--] för 
bländarindikatorn. När skärpdjupet kontrolleras 
(förhandsgranskning), slås AE-mätning på. 
Exponeringskontroll är möjlig.