Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
181
6
T
ill
äg
g
Rengöring av CCD
Om CCD:n blivit smutsig eller dammig kan skuggor uppträda i bilder med bl.a. vit bakgrund. 
Detta betyder att CCD:n måste rengöras. CCD:n är en precisionskomponent; kontakta 
PENTAX servicecenter för professionell rengöring.
1
Stäng av kameran och ta av objektivet.
2
Sätt på kameran.
3
Markera [Sensor Cleaning] på menyn [Inställning].
4
Tryck på fyrvägsknappen (5). 
Skärmen Sensorrengöring visas.
• Blås inte med tryckluft.
• Rengör inte CCD:n med exponeringsfunktionen p (B-läge) vald.
• Sätt alltid på kamerahuslocket när objektivet är avtaget, så att smuts och damm inte 
samlas på CCD:n.
• Nätadapter rekommenderas vid rengöring av CCD:n.
• När batteriet är svagt visas meddelandet "Batteriet för svagt för sensorrengöring" på 
LCD-skärmen.
• Se till att det finns tillräckligt mycket laddning kvar i batterierna om nätadapter inte 
används. En varningssignal ljuder om batterinivån blir för låg under rengöringen. Avbryt 
då omedelbart rengöringen.
• För inte in blåsspetsen i objektivfattningen. Slutaren eller CCD-sensorn kan skadas om 
strömmen stängs av.
• Nätadapter (extra tillbehör) rekommenderas.
• Självutlösarlampan blinkar och [Ren] visas på datapanelen under rengöring av CCD:n.