Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
182
6
T
ill
äg
g
5
Tryck på fyrvägsknappen (2) för 
att välja [Spegel upp].
6
Tryck på 4-knappen.
Spegeln låses i uppfällt läge.
7
Rengör CCD:n.
Blås bort smuts och damm från CCD:n. Borsta 
inte, en blåsborste kan repa CCD:n. Torka 
aldrig av CCD:n med en trasa.
8
Stäng av kameran. 
9
Sätt på objektivet när spegeln återgått till normalläge.
Sensorrengöring
Annullera
Spegeluppfällning
Spegeluppfällning för
reng. CCD. För att av-
sluta, stäng av kameran.
OK
OK