Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
184
6
T
ill
äg
g
Klämma CL-10 till fristående tillbehörsadapter
Detta är en klämma så att AF360FGZ kan användas som trådlös slavblixt.
Tillbehörsadapter F
G
Förlängningssladd F5P
Fristående tillbehörsadapter F
Adaptrar och sladdar för användning av fristående blixt på avstånd från kameran.
Sökarlupp FB
Ett tillbehör för närbilder som förstorar mittområdet i sökaren.
Vinkelsökare A
Tillbehör som ändrar sökarens bildvinkel i steg om 90 grader. Sökarförstoringen kan växlas 
mellan 1× och 2×.
Adapter M för dioptrikorrektionslins
Tillbehöret justerar dioptrin. Monteras på sökaren.
Om det är svårt att klart se bilden i sökaren, välj en av de åtta korrektionslinserna M med 
-5 till +3 m
-1
 (per meter).
Till sökare