Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
186
6
T
ill
äg
g
Felmeddelanden
Felmeddelande
Beskrivning
Minneskortet fullt
SD-minneskortet är fullt och inga fler bilder kan sparas. 
Sätt i ett nytt SD-minneskort eller radera bilder som inte 
ska sparas. (s.29, s.73)
Man kan eventuellt spara nya bilder genom att ändra 
kvalitetsnivå eller upplösning. (s.109, s.110)
Ingen Bild
Det finns inga bilder som kan spelas upp på SD-minneskortet.
Kameran kan ej visa denna bild
Du försöker spela upp en bild eller ljudfil i ett format som inte 
stöds av kameran. Den kan vara möjlig att visa på en kamera 
av något annat märke eller på en dator.
Inget minneskort 
SD-minneskortet är inte insatt i kameran. (s.29)
Minneskortfel
Det är problem med SD-minneskortet och det går inte att spela 
in eller upp. Det kan gå att använda i dator men inte i kameran.
Minneskortet ej formaterat
SD-minneskortet som sitter i är inte formaterat eller har 
formaterats på en dator eller annan enhet som inte passar 
för den här kameran. Använd kortet när du formaterat det 
i kameran. (s.162)
Minneskortet låst
Ett låst SD-minneskort är insatt i kameran. Lås upp kortet. (s.30)
Minneskortet är låst
Roteringsinformationen kan ej sparas på
Denna bild är låst
Roteringsinformationen kan ej sparas på
Den valda, roterade bilden är låst. Lås upp bilden. (s.77)
Kortet kan ej användas
Installerat kort kan inte användas i en kamera. Sätt in ett 
användbart kort.
Batteriet tomt
Batteriet är slut. Byt batterier. (s.25)
Batteristyrkan räcker ej för rengöring av 
sensor
Visas under CCD-rengöring om batteriet är svagt. 
Byt ut batteriet mot ett nytt eller använd en nätadapter 
(extra tillbehör). (s.28)
Bildmapp kunde ej skapas
Det högsta mappnumret (999) och filnumret (9999) har 
använts och inga fler bilder kan sparas. Sätt in ett nytt 
SD-minneskort eller formatera kortet. (s.162)
Bilden sparas inte
Bilden kunde inte sparas på grund av fel på SD-minneskortet.
Inställningarna är
DPOF-inställningsfilen kunde inte sparas p.g.a. att 
SD-minneskortet är fullt. Radera oönskade bilder och ställ in 
DPOF igen. (s.73)
RAW bilder understöds kan ej ställas in DPOF gäller inte för RAW-bilder.
RAW bilder understödskan ej sparas på RAW-bilder kan inte behandlas med digitalfilter.
Det finns ingen bild
Om ett digitalfilter startas från menyn [Q Uppspelning], visas 
detta meddelande om alla sparade bilder är RAW-filer eller 
bilder inspelade med andra kameror.
Filter kan ej läggas på
Visas när ett digitalfilter startas från Fn-menyn för bilder 
inspelade med andra kameror.
Ingen DPOF data
Ingen fil inställd med DPOF. Ställ in DPOF och skriv ut. (s.79)