Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
187
6
T
ill
äg
g
Utskriftsfel
Problem med skrivaren och filen kan inte skrivas ut. Rätta till 
felet och skriv ut.
Inget papper i skrivaren
Inget papper i skrivaren. Sätt i papper och skriv ut.
Inget bläck i skrivaren
Inget bläck i skrivaren. Byt patron och skriv ut.
Pappret har fastnat i skrivaren
Ett papper har fastnat i skrivaren. Ta ut papperet och skriv ut.
Datafel
Ett datafel har inträffat under utskrift.
Felmeddelande
Beskrivning