Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
17
1
In
na
ka
me
ra
n
 ta
s i 
bruk
Tryck på M-knappen i inspelningsläge för att i 15 sekunder visa 
inspelningsinställningarna på LCD-skärmen.
 
Utförlig information
Tryck på fyrvägsknappen (5) för förklaring av funktionsväljaren.
 
Förklaring av funktionsväljare
Inspelningsfunktion
1
Fokuseringsfunktion(s.118) 
10
Antal pixlar (s.109)
2
Fotograferingsfunktion (s.104)
11
Färgrymd   (s.117)
3
AE-mätning  (s.130)
12
Vitbalans  (s.112)
4
Blixtfunktion (s.49)
13
Datum och klockslag (s.163)
5
Frammatningsfunktion  (s.102)
14
Fokusområde (s.121)
6
Automatisk alternativexponering (s.145)
15
Mättnad  (s.111)
7
ISO-känslighet (s.115)
16
Skärpa  (s.111)
8
Bildton (s.108)
17
Kontrast  (s.111)
9
Kvalitetsnivå (s.110)
18
Objektivets brännvidd 
12
12 : 30
30
AF
AF
sRGB
sRGB
40
40mm
mm
ISO
ISO 800
800
Detaljerad info
Detaljerad info
Detaljerad info
12 : 30
AF
sRGB
40mm
ISO 800
2005
2005
/
06
06
25
25 /
2005
/
/
Detaljerad info
06
25
1
14
15
16
6
5
4
3
2
17
8
7
10
9
12
18
11
13
Automatiskt
Automatiskt
Bildprogram
Bildprogram
Automatiskt
Bildprogram
Detaljerad info
Detaljerad info
Bed
Bedömer motivet
mer motivet
automatiskt och v
automatiskt och väljer
ljer
optimala expo.v
optimala expo.värden
rden
Bedömer motivet
automatiskt och väljer
optimala expo.värden
Detaljerad info