Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
188
6
T
ill
äg
g
Felsökning
Vi rekommenderar kontroll av nedanstående punkter innan man kontaktar verkstaden.
Problem
Orsak
Åtgärd
Kameran slås 
inte på
Batterierna är inte isatta
Kontrollera att batterierna är isatta. 
Sätt annars i batterier.
Batteriernat är inte rätt 
isatta
Kontrollera hur batterierna är vända.
Sätt i batterierna enligt +--symbolerna. (s.25)
Batteriet är svagt
Byt till ett laddat batteri eller använd nätadaptern. 
(s.28)
Slutaren utlöses 
inte
Bländarringen står 
på annat läge än s
Ställ bländarringen på s-läget (s.133) eller välj 
[2 (Tillåtet)] i [Using aperture ring] i menyn 
[A Anpassning] (s.180).
Blixten laddas upp
Vänta till den är laddad.
Inget utrymme på 
SD-minneskortet
Sätt i ett SD-minneskort med ledigt utrymme 
eller radera oönskade bilder. (s.29, s.73)
Inspelning
Vänta tills lagringen är avslutad.
Autofokus fungerar 
inte
Motivet är svårt 
att autofokusera
Autofokus har svårt att fokusera på motiv med låg 
kontrast (himmel, vita väggar), mörka färger, 
invecklade mönster, motiv som förflyttar sig fort eller 
som tas genom fönster eller nätliknande mönster. 
Lås skärpan på ett annat motiv på samma avstånd 
(tryck ned avtryckaren halvvägs), rikta sedan kameran 
mot motivet och tryck ned avtryckaren helt. 
Alternativt kan du ställa in skärpan manuellt. (s.125)
Motivet ligger inte inom 
fokusområdet
Placera motivet i AF-ramen i mitten av sökaren. 
Om motivet är utanför fokusområdet, riktar man 
kameran mot motivet och låser skärpan (tryck ned 
avtryckaren halvvägs), komponerar om bilden och 
tryck ned avtryckaren helt.
Motivet ligger för nära
Flytta bort från motivet och ta en bild.
Autofokus fungerar 
inte
Fokusfunktionen 
är inställd på \
Ställ fokusväljaren på =. (s.118)
Fokusfunktionen k 
(kontinuerlig) är vald
Ställ in fokusfunktionen l (enkel). (s.122)
Fotograferingsfunktionen 
\ (motiv som rör sig) 
är vald
Välj någon annan fotograferingsfunktion är 
\ (motiv som rör sig). (s.47)
Exponeringslåset 
fungerar inte
AE-låset kan inte 
användas med funktionen 
a
 (manuell) eller p 
(b-läge)
Ställ AE-låset på annat läge än a (manuell) 
eller p (b-läge).