Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
189
6
T
ill
äg
g
I sällsynta fall kan kameran fungera felaktigt på grund av statisk elektricitet. 
Detta kan åtgärdas genom att man tar ut batterierna och sätter in dem igen. 
Om spegeln fastnat i uppfällt läge, ta ut batterierna och sätt in dem igen. 
Sätt sedan på strömmen och stäng av den medan avtryckaren hålls nedtryckt. 
Spegeln går tillbaka. När denna procedur genomgåtts och kameran nu fungerar rätt, behövs 
ingen reparation.
*
Anvisningar för hur du kopplar kameran till dator finns på sidan 13 i bruksanvisningen för 
"PENTAX PHOTO Browser 2.1/PENTAX PHOTO Laboratory 2.1".
Blixten avfyras inte
När blixtfunktionen är 
inställd på [Automatisk 
avfyrning] eller 
[Autoblixt+röda ögon-red], 
avfyras blixten inte när 
motivet är ljust.
Ställ in blixtfunktionen på [Manuell avfyrning] 
eller [Man blixt+röda ögon-red]. (s.49)
Funktionsratten står 
på [Blixt AV]
Sätt funktionsratten på annan inställning än 
[Blixt AV]. (s.47)
Motorzoomsysteme
t fungerar inte
Kameran har ingen 
motorzoomfunktion.
Zooma manuellt. (s.48)
USB-anslutningen 
till dator fungerar 
inte korrekt
Överföringsfunktionen 
är inställd på [PictBridge].
Sätt överföringsfunktionen på [PC]. 
Ett fel inträffade vid 
sändning av USB-data.
Ändra överföringsfunktionen till [PC-F]. 
USB-anslutningen 
till skrivaren 
fungerar inte korrekt
Överföringsfunktionen 
är inställd på [PC] eller 
[PC-F].
Sätt överföringsfunktionen på [PictBridge]. (s.84)
Problem
Orsak
Åtgärd