Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
191
6
T
ill
äg
g
Autofokussystem
TTL fasjämförande autofokussystem (SAFOX VIII), AF-belysningsområde: EV –1 till 
18 (med f/1,4-objektiv vid ISO 100), fokuslås möjligt, fokusfunktion: l (enkel)/k 
(kontinuerlig)/\, växla fokusområde (brett/spot) 
Sökare
Penta-spegelsökare, mattskiva II, bildyta: 95%, förstoring 0,85× (med 50 mm f/1,4-
objektiv vid 
∞), dioptri: –2,5m
-1
 till +1,5m
-1
. (per meter)
Tecken i sökaren
Fokuseringsinformation: ] är tänd i-fokus och blinkar när motivet inte kan fokuseras, 
b
 är tänd=inbyggd blixt klar, blinkar=blixt bör användas eller inkompatibelt objektiv 
används, slutartid, bländarvärde, e-rattsikon, @=AE-lås, återstående kapacitet, 
m
=exponeringskompensation, K=manuell vitbalans, k=kontinuerlig, 
bildprogramikon, \=manuell skärpeinställning, o=ISO-varning
Ikoner i datapanelen
b
 är tänd=inbyggd blixt klar, blinkar=blixt bör användas eller inkompatibelt objektiv 
används, E=automatisk avfyrning, E>=automatisk avfyrning med röda ögon-
reduc, 9=enbildstagning, j=flerbildstagning, g=självutlösare, h=fjärrkontrollstagning, 
?
=Batterivarning, ]=automatisk alternativexponering (exponeringsinställningsstegen 
kan ställas till 1/2EV eller 1/3EV), M=centrumvägd mätning, N=spotmätning, M=spot-
AF, slutartid, bländarvärde, vitbalans, återstående kapacitet och 
m
=exponeringskompensation, PC (lagring)/Pb (PictBridge) visas när USB-kabeln ansluts.
Skärpedjupsbekräftelse
Elektroniskt styrd och kan användas med alla exponeringsfunktioner
Självutlösare
Elektroniskt styrd med 12 sek./2 sek. fördröjning (med spegellås). Startas med 
avtryckaren. Bekräftelse: möjligt att ställa in ljudsignal. Kan annulleras efter start.
Spegel
Snabbåtergående spegel, spegellås (finns med 2 sek. självutlösare)
Automatisk 
alternativexponering
Tre bilder efter varandra med alternativa exponeringsinställningar (kan väljas mellan 
1/2 EV och 1/3 EV för exponeringsinställningssteg)
Exponeringsmätare/
Mätområde
TTL flersegmentsmätning (16), mätområde från EV 1 till EV 21,5 vid ISO 200 med 
50 mm f/1,4-objektiv. Centrumvägd mätning och spotmätning kan ställas in.
EV-kompensation
±2,0 EV (kan väljas mellan 1/2 EV och 1/3 EV för exponeringsinställningssteg)
Exponeringslås
Knapp (tidlås standard 20 sek. eller så länge som avtryckaren hålls inne halvvägs)
Inbyggd blixt
Inbyggd P-TTL-blixt med seriestyrning, GN 15,6 (ISO 200/m), belysningsvinklar: bildvinkel för 
18 mm objektiv, blixtsynkronisering till 1/180 sek. och längre, dagsljussynkronisering, 
synkronisering till lång slutartid, ISO-område = P-TTL: 200 till 3200
Synkronisering av 
fristående blixt 
Tillbehörssko med X-kontakt som kopplas till fristående PENTAX -autoblixtar, ISO-område = P-TTL: 
200-3200, automatisk blixt, röda ögon-reduceringsfunktion, synkronisering till kort slutartid, trådlös 
blixtfunktion med PENTAX-blixtar
Custom Function 
(Funktionsanpassning)
18 funktioner kan anpassas
Tidsfunktion
Tidzoner för 72 städer (28 tidzoner)
Batterier
Två CR-V3, fyra AA litium, laddningsbara AA Ni-MH eller AA alkaliska batterier
Batterivarning
Batterivarningen ? tänds. Slutaren är låst och ingen indikering visas i sökaren 
när ? blinkar
In/utport 
USB/Videoingång (USB 2,0 (högfartskompatibel)), likströmsingång, 
kabelströmbrytaringång
Videoformat
NTSC, PAL
PictBridge
Kompatibel skrivare 
PictBridge-kompatibel skrivare
Utskriftsfunktioner
Skriv ut en, skriv ut alla, DPOF AUTOPRINT
Mått och vikt
125 (B) 92,5 (H) 67 mm (D) 
470 g, (enbart hus utan batterier)
Tillbehör
Lock för tillbehörssko FK, ögonmussla FL, ME-sökarlock, kamerahuslock, USB-kabel 
I-USB17, videokabel I-VC28, programvara (CD-ROM) S-SW34, rem O-ST10, fyra 
alkaliska AA-batterier, bruksanvisning (denna bok) och bruksanvisning för PENTAX 
PHOTO Browser 2.1/PENTAX PHOTO Laboratory 2.1
Språk
Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, svenska, holländska, ryska, koreanska, 
kinesiska (traditionell och förenklad) och japanska.