Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
193
6
T
ill
äg
g
Ordlista
Adobe RGB
Färgrymd rekommenderad av Adobe Systems, Inc. för kommersiell tryckning. 
Bredare färgreproduktionsområde än sRGB. Täcker det mesta av färgområdet så färger som 
bara är tillgängliga tryckta inte går förlorade vid redigering av bilder från en dator. 
När bilden öppnas av icke-kompatibla program, ser färgerna ljusare ut.
Ljusmätning
Motivets ljusstyrka mäts för att bestämma exponeringen. I denna kamera kan man välja 
mellan [Flersegmentsmätning], [Centrumvägd mätning] och [Spotmätning].
Bländare
Bländaren ökar eller minskar den ljusmängd (intensitet) som passerar genom objektivet.
Automatisk alternativexponering
För automatisk ändring av tagningsförhållandena. När avtryckaren trycks ned, tas tre bilder. 
Den första utan kompensation, den andra blir underexponerad och den tredje 
överexponerad.
Ljust område
Ljusa områden i bilden tappar kontrasten och verkar vita.
Skakningsoskärpa (Blur)
När kameran flyttar sig medan slutaren är öppen, ger hela bilden ett flytande intryck. 
Detta inträffar oftast vid lång slutartid.
Förhindra kameraskakning genom att höja känsligheten, använda blixt och förkorta 
slutartiden. Eller använd ett stativ för att stabilisera kameran. Du kan använda självutlösaren, 
fjärrkontrollen och trådutlösaren för att förhindra kamerarörelse som orsakar 
skakningsoskärpa.
CCD (Charge Coupled Devices)
Fotografisk komponent som omvandlar det ljus som kommer in genom objektivet till 
elektriska signaler.