Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
194
6
T
ill
äg
g
Färgmodell
Ett definierat färgområde från det spektrum som används. I digitalkameror har [sRGB] 
definierats som standard av Exif. I denna kamera används även [AdobeRGB], då dess 
färguttryck är rikare än sRGB.
Färgtemperatur
Talet uttrycker numeriskt färgen på den ljuskälla som belyser motivet. Talet anger absolut 
temperatur i Kelvin (K). Färgen på ljuset går mot blått när temperaturen höjs och mot rött när 
färgtemperaturen faller.
Design Rule for Camera File System
En filsystemsstandard för digitalkameror som upprättats av Japan Electronics 
and Information Technology Industries Association (JEITA).
Skärpedjup
Skärpedjup. Beror av bländare, brännvidd och avståndet till motivet. Du kan exempelvis välja 
en mindre bländare för att öka skärpedjupet eller en större för att minska det.
DPOF (Digital Print Order Format)
Regler för att på ett kort med inspelade bilder skriva information om vilka bilder och antalet 
kopior som ska skrivas ut. Fotokopior kan enkelt göras om kortet lämnas till ett fotolabb som 
kan göra DPOF-utskrifter.
EV (exponeringsvärde)
Exponeringsvärdet bestäms av kombinationen av bländarvärde och slutartid.
EV-kompensation
Processen att justera bildens ljusstyrka genom att ändra slutartid och bländarvärde.
Exif (Exchangeable image file format for digital still camera)
En filsystemsstandard för digitalkameror som fastställts av Japan Electronics and 
Information Technology Industries Association (JEITA).
Fokuspunkt
Position i sökaren som bestämmer fokus.