Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
195
6
T
ill
äg
g
Histogram
Ett diagram som visar de mörkaste och ljusaste punkterna i en bild. Den horisontella axeln 
representerar ljusstyrkan och den vertikala antalet pixlar. Detta är praktiskt när man vill 
hänvisa till en bilds exponeringsstatus.
JPEG
En bildkomprimeringsmetod. Bilden lagras i JPEG-format när kvalitetsnivån är inställd på 
C
 (bäst), D (bättre) eller E (bra). Bilder som lagras i JPEG-formatet lämpar sig för 
visning på dator och som e-postbilagor.
ND-filter (neutralt)
Filter med många mättnadsnivåer för att justera ljusheten utan att påverka själva bilden.
Brusreducering
Processen att reducera brus (bildkornighet eller ojämnhet) orsakat av lång slutartid.
NTSC, PAL
Dessa är videoformat. NTSC används huvudsakligen i Japan, Nordamerika och Sydkorea. 
PAL används huvudsakligen i Europa och Kina.
Kvalitetsnivå
Detta gäller bildkompessionsnivån. Ju lägre kompression, desto mer detaljerad bild. Bilderna 
blir kornigare när kompressionen ökar.