Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
196
6
T
ill
äg
g
RAW-data
Oredigerade bilddata från CCD:n. Rådata är data som ännu inte behandlats av kameran. 
Lägg till inställningar som ställts in före fotografering i andra filformat (som t.ex. vitbalans, 
kontrast, färgton och skärpa) ruta för ruta efter tagning. RAW-data är 12-bitsdata som 
innehåller 16 ggr så mycket information som 8-bits JPEG- och TIFF-data. Rika uttoningar är 
möjliga. Överför RAW-data till datorn och använd medföljande programvaror för att skapa 
bilddata med olika inställningar, som t.ex. JPEG och TIFF.
Antal pixlar
Anger bildstorleken i antal pixlar. Ju fler pixlar som bygger upp bilden, desto större blir den.
Känslighet
Ljusstyrkan. Med hög känslighet kan bilderna tas med kort slutartid, t.o.m. i mörker, 
varvid skakningsoskärpa minskas. Bilder med hög känslighet är emellertid mottagligare 
för brus.
Slutartid
Den tid som slutaren är öppen och ljus träffar CCD:n. Den mängd ljus som träffar CCD:n kan 
ändras genom att ändra slutartiden.
sRGB (standard RGB)
Internationell standard för färgmodell upprättad av IEC (International Electrotechnical 
Commission). Den har tagits från färgmodellen för datorskärmar och används även som 
standard färgmodell för Exif.
Vinjettering
Vinjettering inträffar när hörnen på bilderna förmörkas p.g.a. att motivet skymdes av 
motljusskydd eller filter, eller blixten var skymd.
Vitbalans
Under fotografering justeras färgtemperaturen att passa ljuskällan, så att motivet verkar ha 
rätt färg.