Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
18
1
In
na
ka
me
ra
n
 ta
s i 
bruk
Kameran ändrar skärmbild varje gång du trycker på knappen M under uppspelning.
 
Utförlig information
Uppspelning
Du kan ändra den information som visas i början genom att trycka på knappen Q. 
(s.160)
1
Tagna bilder
13
Blixtfunktion (s.49)
2
Rotera ikon (s.64)
14
Frammatningsfunktion (s.102)
3
Bildmappsnummer och filnummer (s.169)
15
Automatisk alternativexponering  (s.145)
16
Skärpa (s.111)
4
Låst-symbol (s.77)
17
ISO-känslighet (s.115)
5
Fokuseringsfunktion (s.118)
18
Bildton (s.108)
6
Fokusområde (s.121)
19
Kontrast (s.111)
7
Slutartid (s.134)
20
Kvalitetsnivå (s.110)
8
Bländare (s.136)
21
Antal pixlar (s.109)
9
EV-kompensation (s.141)
22
Färgrymd (s.117)
10
Mättnad  (s.111)
23
Objektivets brännvidd 
11
Fotograferingsfunktion (s.104)
24
Vitbalans (s.112)
12
AE-mätning  (s.130)
25
Fotograferingsdatum och klockslag (s.163)
12
12 : 30
30
sRGB
sRGB
40
40mm
mm
12 : 30
sRGB
40mm
AF
AF
ISO
ISO 800
800
1 5
.
+
2000
2000
1 /
AF
ISO 800
1 5
.
+
2000
1 /
2
2 8
.
F2 8
.
F
100-0001
100-0001
100-0001
2005
2005
/
06
06
25
25
2005
/
//
EV
EV
EV
06
25
1
2
3
4
6
10
9
5
8
7
16
19
23
11
17
20
24
12 13 14 15
18
21
25
22