Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
198
6
T
ill
äg
g
Index
Menyn [A Inspelning]
 .................174
I Auto Picture
 ........................47
I Autobildprogram
 ..................43
U Normal
 ..................................47
=
 Portrait
 ..................................47
s
 Landscape
 .............................47
q
 Macro
 ....................................47
\ Moving Object
 .........................47
.
 Night Scene Portrait
 .................47
a
 Flash OFF
 ..............................47
Q
-knapp
 ............................93, 94
i
-knapp
 ....................................94
K-knapp
 ................................93
Z
-knapp
 .................................95
mc
-knapp
 ................................93
|
 Förhandsgranskning
 ...............129
A
enyn
 100, 176, 100, 176, 98, 174
Adobe RGB
 ..............................117
L-knapp
 ...............................93
AE-lås
 .....................................142
AE-mätning
 ..............................130
AF360FGZ
 ...............................153
k
 (Kontinuerlig)
 ....................122
AF-funktion
 ...............................122
l
 (Enkel)
 .............................122
Symboler
Alkaliska batterier
 .........................26
Anpassning
 ..............................100
Antal pixlar
 ...............................109
Användning av bländarring
 ...........180
Auto Picture I
 
.............................. 47
Autobildprogram I
 
........................ 43
= (autofokus)
 .........................118
Autofokus =
 
................................... 118
Automatisk alternativexponering
 ....143
Automatisk avstängning
 ...............169
c
 (tidsautomatik)
 ......................136
Avtryckare
 ..................................45
Avtryckaren
 ................................94
B
B&W (Digital Filter)
 .......................71
Batterier
 ....................................25
Bildspel
 .............................68, 161
Bildton
 ....................................108
Blixt
 .................................. 49, 146
Blixt av
 ...................................... 47
Blixtkompensation
 ...................... 146
Blixtsynkronisering till andraridån
 ... 157
K-knapp (blixtuppfällning)
 .......... 93
B-läge p
 
........................................... 140
Bländare
 ................................. 128
Brett (=)
 ............................... 121
Brusreducering
 ......................... 140
C
CCD-rengöring
 .......................... 181
Centrumvägd
 ............................ 131
Cloudy (White Balance)
 ............... 112
CR-V3
 ...................................... 26
D
Datapanel
 .................................. 22
Datumjustering
 ............................ 35
Datumändring
 ........................... 163
Daylight (White Balance)
 ............. 112
Digitalfilter
 .................................. 71
Dioptrijustering
 ............................ 39
Direktgranskning
 ....................... 170
Direktutskrift
 ............................... 83
DPOF AUTOPRINT
 ...................... 90
DPOF-inställningar
 ....................... 79
Drive Mode
 .............................. 102
E
Enkel l
 
....................................... 122
e-ratt
 ........................................ 93
mc
(EV-kompensation/Av)-knapp
 ... 93
Exponering
 .............................. 127
Exponeringsfunktion
 ................... 132
Exponeringskompensation
 ........... 141
Exponeringsmätningstid
 .............. 132
Exponeringsmätningstimer
 ........... 144
Exponeringsvarning
 .... 135, 137, 139
F
Felmeddelande
 ......................... 186
Filnummer
 ............................... 169
Filter
 ......................................... 71
Fixera exponering
 ...................... 124
Fixera fokus
 ............................. 123
Fjärrkontroll
 ................................ 59
Flash (White Balance)
 ................. 112