Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
199
6
T
ill
äg
g
Flash OFF a
 
...................................... 47
Flera blixtar
 ..............................158
Flerbildstagning
 ...........................53
Flersegment
 .............................130
Fluorescent Light (White Balance)
 ..112
{ button
 .............................93, 95
{-knapp
 .............................93, 95
Fn-meny
 ..................................102
Fokuseringsväljare
 .......................92
Fokusindikeringen
 ......................125
Fokuslås
 ..................................123
Fokusområde
 ............................121
Fokuspunkt
 ..............................131
Formatering
 ..............................162
Fotografering med dagsljussynkronisering
 
................................................52
Fotolabb
 ....................................79
Fristående blixt
 ..........................153
p
 (B-läge)
 ................................140
Funktionen bländarautomatik b
 
...... 134
Funktionen tidsautomatik c
 
............ 136
Funktionsratt
 ...............................93
Funktionsväljare
 ........................104
Fyrverkeri
 ................................140
Fyrvägsknapp
 .......................93, 95
Färgrymd
 .................................117
Färgtemperatur
 .........................113
Förhandsgranskning |
 
.................... 129
G
Guide display
 ............................167
H
enyn
  ................99, 175, 99, 175
Histogram
 ..........................19, 170
Hjälpbild
 ....................................16
Huvudströmbrytare
 .................92, 94
I
Inbyggd blixt
 .......................49, 146
M-knapp
 .........................93, 94
Inspelade pixlar
 ...........................31
Inspelningsinformation
 ............17, 18
ISO-känslighet
 ..........................115
ISO-känslighetsvarning
 ...............116
K
Kabelströmbrytare
 ......................140
Kontinuerlig autofokusering
 ..........124
Kontinuerlig k
 
............................. 122
Kontrast
 ...................................111
Kontrastkontrollsynkronisering
 ...... 159
Kortåtkomstlampa
 ........................ 15
Kvalitetsnivå
 ....................... 31, 110
Kvällsbilder
 .............................. 140
Känslighet
 ................................ 115
L
Laddningsbara Ni-MH-batterier
 ....... 26
Landscape s
 
..................................... 47
LCD-skärm
 ................................ 16
LCD-skärmens ljusstyrka
 ............. 168
Litiumbatterier
 ............................. 26
Ljudsignal
 ................................ 163
Ljus
 ........................................ 108
Ljusa områden
 .......................... 160
Låsa data
 .................................. 77
Z
-knapp (lås)
 ........................... 95
Lägga in datum
 ........................... 79
M
Macro q
 
............................................. 47
\
 (manuell skärpeinställning)
 ..... 125
Manuell skärpeinställning \
 
.......... 125
Manuell vitbalans
 ....................... 113
Markering&Radering
 ..................... 75
Mattskiva
 ................................. 126
Menyanvändning
 ......................... 96
3- knapp
 ...................... 93, 94
Moving Object \
 
............................... 47
Mättnad
 ................................... 111
N
Naturlig
 ................................... 108
Night Scene Portrait .
 
...................... 47
Ni-MH
 ....................................... 26
Niobildersvisning
 ......................... 66
Normal U
 
........................................... 47
NTSC
 ..................................... 168
Nätadapter
 ................................. 28
O
Objektiv
 ............................. 37, 178
Objektivspärr
 ........................ 38, 92
4-knapp
 ........................... 93, 95
P
PAL
 ........................................ 168
Panelikoner
 ................................ 22
PC-F
 ...................................... 189
e
 (Program)-funktion
 ................. 133
PictBridge
 .................................. 83