Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
200
6
T
ill
äg
g
Pixlar
 ......................................109
Portrait =
 
............................................ 47
Programfunktion e
 
........................... 133
P-TTL (auto)
 .............................154
P-TTL (blixt)
 .............................156
Q
enyn
  ......................174, 98, 174
R
i
-knapp (radera)
 .........................94
Radering
 ....................................73
Radering av alla bilder
 ...................74
Radering av enstaka bild
 ................73
RAW
 .......................................110
Rem
 .........................................24
Rotera
 .......................................64
Röda ögon-reducering
 ...........52, 157
S
SD-minneskort
 ............................29
Senaste i minnet
 ........................174
Sepia (Digital Filter)
 ......................71
Shade (White Balance)
 ................112
Självutlösare
 ...............................55
Skriv ut alla
 ................................88
Skriv ut en
 ..................................86
Skrivaranslutning
 .........................85
Skärpa
 ....................................111
Skärpedjup
 ...............................128
Skärpeinställning
 .......................118
Slim (Digital Filter)
 ........................71
Slutartid
 ...................................127
Soft (Digital Filter)
 ........................71
Spegellås
 ...........................62, 182
Spot (=)
 ................................121
Spotmätning
 .............................131
Språk
 ................................33, 167
sRGB
 ......................................117
Standardinställning
 .....................174
Standardinställningar
 ....................33
Ström
 ........................................32
Synkronisering till kort slutartid
 ......155
Sökare
 ................................20, 39
T
Tidzon
 .....................................164
Tillbehör
 ..................................183
Tryck ned halvvägs
 ......................45
Tryck ned helt
 .............................45
Trådlös funktion
 .........................155
Tungsten Light (White Balance)
 ..... 112
Turning
 ................................... 167
TV
 ........................................... 70
b
 (bländarautomatik)
 ................. 134
U
Uppspelning
 ......................... 18, 63
Q
-knapp (uppspelning)
 .......... 93, 94
Uppspelningstid
 ........................... 27
USB-kabel
 ................................. 83
V
Videoapparat
 .............................. 70
Videoformat
 ............................. 168
Videokabel
 ................................. 70
Vinjettering
 ............................... 196
Visningssätt
 ............................. 160
Vitbalans
 ................................. 112
Z
Zoomobjektiv
 .............................. 48
Zoomvisning
 ............................... 65
Å
Återstående bildlagringskapacitet
 ..... 27
Återställ
 ................................... 172
Återställning
 ............................. 171
Ö
Överföringsfunktion
 ...................... 84