Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
19
1
In
na
ka
me
ra
n
 ta
s i 
bruk
 
Histogrambild
1
Bildkvalitet (bildfiltyp)
2
Bildmappsnummer och filnummer (s.169)
3
Låst-symbol (s.77)
4
Histogram
• Områden där överstrålning inträffade blinkar om varningen för överexponerat område 
är på. (s.160)
• Flytta histogrammet uppåt och nedåt med fyrvägsknappen (23).
100-0046
100-0046
100-0046
1
2
4
3