Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
20
1
In
na
ka
me
ra
n
 ta
s i 
bruk
Indikationer i sökaren
1
Autofokusruta (s.39)
2
Spotmätningsruta (s.130)
3
Blixtstatus (s.49)
Visas när blixten är klar och blinkar när blixt rekommenderas men inte är vald.
4
Manuell vitbalans (s.113)
Visas när manuell vitbalans används och blinkar under justering.
5
Flerbildstagning (s.122)
Visas när fokusfunktionen k är vald (flerbildstagning).
6
Bildprogramssymbol (s.47)
Symbolen för bildprogram visas när bildprogrammet används.
U (normalläge), = (porträtt), s (landskap), q (makro), \ (rörligt motiv), . (kvällsporträtt)
7
Fokusindikator (s.44)
Visas när skärpan är inställd. Om den blinkar är motivet ligger utanför fokus.
8
Slutartid (Shutter speed – Tv) (s.134)
Slutartid vid inspelning eller justering (understruken när slutartiden kan justeras med e-ratten).
9
Bländare (Aperture – Av) (s.136)
Bländare vid inspelning eller justering (understruken när bländaren kan justeras med e-ratten).
10
EV-kompensation (s.141)
Visas när exponeringskompensation är tillgänglig eller används.
Blinkar långsamt när blixteffekten kompenseras.
Blinkar snabbt när exponering och blixteffekt kompenseras.
Justerat värde visas där antal inspelningsbara bilder visas.
1
3 4
5
12
13
14
6
7
8
9
10
11
2
1