Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
21
1
In
na
ka
me
ra
n
 ta
s i 
bruk
11
Antal inspelningsbara bilder/Exponeringskompensation
Visar antalet bilder som kan spelas in med aktuell kvalitet och upplösning.
Visar antalet bilder som kan spelas in vid flerbildstagning. (s.100)
Exponeringskompensationsvärdet visas när exponeringskompensationen justeras. (s.133)
Skillnaden med lämpligt exponeringsvärde visas om exponeringsfunktionen är a. (s.138)
12
Manuell skärpeinställning (s.125)
Visas när skärpeinställningsfunktionen är \.
13
ISO-känslighetsvarning (s.116)
Visas när varningsvärdet överskridits.
14
AE-låsindikator (s.142)
Visas under AE-lås.