Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
22
1
In
na
ka
me
ra
n
 ta
s i 
bruk
Nedanstående information visas i datapanelen på kamerans ovansida.
Datapanelikoner
1
Slutartid  (s.134)
5
Fokusområde  (s.121)
2
Bländare (s.136)
Ingen ikon
:  Brett
3
Blixtfunktion (s.49)
M
: Spot
b
: Inbyggda blixten är klar
(om den blinkar bör blixt användas 
eller inkompatibelt objektiv 
används)
6
AE-mätning  (s.130)
Ingen ikon: 
Flersegmentsmätning
a
: Blixt  av
M
: Centrumvägd mätning
E : Automatisk avfyrning (Auto 
Discharge)
N
: Spotmätning
>
: Röda ögon-reduceringsblixt på
7
Automatisk alternativexponering (s.145)
4
Frammatningsfunktion  (s.102)
8
Vitbalans (s.112)
(Visas ej när Auto är valt)
9
: Enbildsexponering
j
: Flerbildstagning
9
Batterinivå
g
: Fotografering med självutlösare
10
EV-kompensation (s.141)
h
: Fjärrkontrollstagning
11
Antal inspelningsbara bilder/
Exponeringskompensationsvärde/Dator (Pb)
(PC = dator (massminne), Pb = PictBridge)
1
3
4
2
9
8
7
11
10
6
5