Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
2
Förberedelser
I detta kapitel beskrivs de första stegen efter inköp av kameran till 
fotografering. Läs och följ anvisningarna.
Fastsättning av rem  ......................................................................... 24
Insättning av batterier  ..................................................................... 25
Insättning/Uttagning av SD-minneskort ........................................ 29
På- och avslagning av kameran  ..................................................... 32
Startinställningar ............................................................................. 33
Montering av objektiv  ...................................................................... 37
Justering av sökardioptri  ................................................................ 39