Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
25
2

rb
er
ed
el
se
r
Insättning av batterier
Sätt in batterierna i kameran. Använd två CR-V3 eller fyra AA-litiumbatterier, AA Ni-MH 
batterier eller AA alkaliska batterier.
1
Skjut låset i pilens riktning och 
håll kvar, se (
), skjut 
batterilocket mot objektivet (
och fäll sedan upp det.
2
Sätt batterierna enligt plus/minus-
markeringarna i batterifacket.
Med kameran finns AA alkaliska batterier för kontroll av kamerafunktionerna men andra 
batterier passar också. I avsnittet "Batterier" 
(s.26)
 finns information om passande batterier 
och hur de ska användas.
• CR-V3, AA-litiumbatterier, och AA alkaliska batterier kan inte laddas.
• Öppna inte batterilocket och ta inte ut batterierna medan strömmen är påslagen.
• Ta ut batterierna om kameran inte ska användas på längre tid. Batterierna kan läcka.
• Följ anvisningarna för “Inställning av datum och klockslag” om det har gått en längre tid 
när nya batterier sätts i och datum och klockslag har återställts. (s.35)
• Sätt i batterierna rätt. Felinsatta batterier kan göra att kameran går sönder. 
Torka av polerna på batterierna innan du sätter i dem.
• Byt alla batterier på samma gång. Blanda inte batterimärken eller -typer och använd 
inte ett gammalt batteri tillsammans med ett nytt.
1
2
1
2