Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
26
2

rb
er
ed
el
se
r
3
Tryck ned batterierna med 
batterilocket (
) och dra det så 
som visas på bilden (
) för att 
stänga.
Fyra slags batterier kan användas i kameran. Batteriprestanda varierar för olika typer. 
Välj den typ som passar bäst.
• Använd nätadaptern (extra tillbehör) om kameran används under längre tidsperioder. (s.28)
• Kontrollera hur batterierna ligger om kameran inte fungerar efter batteribyte.
Batterier
CR-V3
CR-V3-batterier har lång livslängd och är praktiskt på resor.
Laddningsbara AA Ni-
MH-batterier
Dessa kan laddas och är ekonomiska.
AA-litiumbatterier
Rekommenderas för kallare klimat.
AA alkaliska batterier
Följer med kameran. De är lätta att hitta när dina vanliga batterier 
tar slut man klarar kanske inte att driva alla kamerans funktioner 
under vissa förhållanden. Vi avråder från att använda sådana 
batterier utom i nödfall och för kontroll av kamerans funktion.
Oxyride- och laddningsbara CR-V3-batterier kan ge krångel på grund av deras 
spänningskarakteristika och vi avråder från dessa batterier.
1
2
1
2